چه هزینه هایی بر عهده مشتری است

کل هزینه هایی که بر عهده خریدار است که شرح ذیل اعلام میگردد و در خارج از این محدوده فروشگاه متقبل هزینه خواهد بود:

1- هزینه خود کالا

2- ارزش افزوده و مالیات

3- هزینه حمل از مبداء(فروشگاه) تا مقصد(خریدار)

4- هزینه پست در صورت استفاده از گارانتی برای عودت به فروشگاه بر عهده مشتری است


چه هزینه هایی بر عهده فروشگاه است:

1 - اگر اشتباه در مرحله ارسال بوده باشد مثلا به جای کالای a کالای b ، ارسال شده باشد هزینه های حمل و نقل بر عهده فروشگاه خواهد بود.

2- هزینه بسته بندی شامل کارتن و پاکت و نصب فاکتور بر عهده فروشگاه است.

3- هزینه حمل کالا از مبداء  تا پست بر عهده فروشگاه است.

4- مشتری هزینه ای بابت گارانتی پرداخت نمی کند و این مسئولیت در مورد کالاهایی که کلمه ضمانت قید شده باشد بر عهده فروشگاه است.